PDF numerisanje - ubaci brojeve strana u PDF

 

Prevuci dokument(e) ili kliknite za upload

 
 
 
Kako da numerišem PDF?

Snimanje dokumenta
Prevucite dokument ili kliknite u Dropzone da selektujete i upload-ujete dokument.

Redosled
PDF-ovi se numerišu po redu kako ste ih izabrali. Ako hoćete da promenite redosled jednostavno ih prevucite (drag-n-drop) na pozije kako želite.

Konfiguracija
Ako opcija ima konfiguraciju posle prebacivanja dokumenata možete da uradite dodatno podešavanje. Kada ste gotovi sa konfiguracijom idite dalje na obradu dokumenta i sačekajte dok nije gotova.

Kako da skinem numerisane PDF-ove?

PDF download
Kada je dokument obrađen videćete dugme za skidanje. Samo kliknite na njega i skinite dokument. Krajnje jednostavno a i besplatno.

Hoćete ponovo da numerišete PDF?
Ako hoćete ponovo da numerišete PDF kliknite na dugme "Ponovo?" i moći ćete da prebacite nove PDF dokumente za numeraciju.


Sigurnost & Limiti

Koliko su sigurni moji dokumenti?
Mi koristimo HTTPS protokol za zaštitu komunikacije između nas. Svi dokumenti će biti obrisani 1h posle obrade. PDFtodo neće nikada otvoriti vaše dokumente.

Limiti kod numerisanja PDF-a?
Dozvoljeno je slanje samo PDF dokumenta. Maksimalna PDF-a veličina je 100Mb. Odjednom može da se numeriše maksimalno 10 PDF-ova.